Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kurulum:netinstall [2018/11/08 17:31] (current)
plg created
Line 1: Line 1:
 +====== NetInstall ======
  
 +NetInstall, bir komut dosyasının web sunucunuza yüklenmesini gerektirir. Komut dosyası piwigo.org'dan Piwigo arşivini indirecek, arşiv içeriğini açacak ve kurulumu başlatacaktır.
 +
 +<WRAP center info round 60%>NetInstall süreci, barındırma hizmetinde sağlanan özelliklerin seviyesine bağlı olarak sizin web sunucunuzda çalışmayabilir. Eğer çalıştırmayı başaramazsanız bu kurulum yerine [[elle]] na geçiniz.</WRAP>
 +
 +===== 1. Adım - NetInstall komut dosyasını indirin =====
 +
 +NetInstall komut dosyasını [[https://piwigo.org/download/dlcounter.php?code=netinstall|buradan indirin.]]
 +
 +===== 2. Adım - NetInstall dosyasını sunucuya yükleyin =====
 +
 +Herhangi bir FTP yazılımını kullanarak NetInstall komut dosyasını web sunucunuza yükleyin.
 +
 +<WRAP center info round 60%>Piwigo takımı, tıpkı Piwigo gibi ücretsiz olduğu ve aynı zamanda hem Windows hem de Linux ile uyumlu olduğundan FileZilla 'yı tavsiye etmektedir.</WRAP>
 +
 +FileZilla'ya, web barındırma hizmetini aldığınız firmadan alınan aşağıdaki bağlantı seçeneklerini girin:
 +
 +  * Sunucu adresi
 +  * Kullanıcı adı
 +  * Şifre
 +
 +Quickconnect butonuna tıklayın. Şimdi web sunucunuza bağlandınız.
 +
 +Sabit diskinizde kayıtlı olan piwigo-netinstall.php dosyasını bulun ve sunucuya yükleyin. <wrap em>[resim. A]</wrap>.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_2-2-a_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[A] Bağlanma ve yükleme</WRAP>
 +
 +===== 3. Adım - Yapılandırma =====
 +
 +NetInstall komut dosyası yüklendikten sonra bir web tarayıcısı ile %%http://www.ornek.com/piwigo-netinstall.php%% örneğindeki gibi dosyanın bulunduğu adrese gidin.
 +
 +Galeriniz için web sitenizde bir dizin adı belirleyin <wrap em>[resim. B]</wrap>. Piwigo, varsayılan olarak //piwigo// dizinine kurulacaktır. Piwigo, eğer hedef alanını boş bırakırsanız NetInstall komut dosyasının bulunduğu yere kurulur.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_1-1-b_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[B] Galeriniz için hedef belirleyin</WRAP>
 +
 +//"Retrieve and unzip Piwigo (Piwigo'yu İndir ve Aç)"// ve ardından //"Install Piwigo now (Piwigo'yu Şimdi Kur)"// komutlarını çalıştırın. bknz. <wrap em>[resim. C]</wrap>.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_1-1-c_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[C] Piwigo indirme başarılı</WRAP>
 +
 +Şimdi sıra MySQL veri tabanı ve galeriyi yönetecek webmaster hesabı ayarlarına geldi <wrap em>[resim. D]</wrap>.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_2-3-a_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[D] Kurulum sayfası</WRAP>
 +
 +Barındırma hizmeti sunan firmanın size verdiği MySQL veri tabanı bağlantı ayarlarını girin:
 +
 +  * Sunucu adresi
 +  * Kullanıcı adı((Uyarı, web barındırma hizmeti sunan firmanız, FTP ve MySQL bağlantıları için farklı ayarlar sunabilir.))
 +  * Şifre
 +  * Veri tabanı adı
 +  * Piwigo tablo isimleri için bir ön takı((Web barındırma hizmeti sunan firmalar genellikle her müşteriye bir adet veri tabanı için izin verirler. Ancak siz aynı veri tabanında pek çok tablolar yaratabilirsiniz. Diğer web uygulamalarıyla olabilecek çakışmalardan kaçınmak yada aynı web sitesinde birkaç Piwigo kurulumunu çalıştırabilmek için tablo isimlerinin ön takısı olmalıdır. Varsayılan ön takı "<em>piwigo_</em>" şeklindedir fakat siz bunu değiştirebilirsiniz (sadece alfanümerik karakterlere izin verilir).))
 +
 +Webmaster hesabı yaratmak için şunlar gereklidir:
 +
 +  * Sizin tarafınızdan seçilen bir hesap adı
 +  * Kontrolü için iki kez girmek zorunda olduğunuz bir şifre
 +  * Ziyaretçilerin sizinle bağlantı kurabileceği bir e-Posta adresi
 +
 +//"Start Install (Kurulumu Başlat)"// komutunu çalıştırın.
 +
 +===== 4. Adım - İlk bağlantı =====
 +
 +Kurulum işleminin başarılı ya da başarısız olduğu durumları <wrap em>[resim. E]</wrap> size bildirilecektir.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_2-3-b_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[E] Başarılı yükleme</WRAP>
 +
 +Yükleme tamamlandıktan sonra galeriye girebilir <wrap em>[resim. F]</wrap> ve webmaster hesabınızla oturum açarak yönetim paneline erişebilirsiniz.
 +
 +{{ http://piwigo.org/screenshots/piwigo_install_2-3-c_en.png?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[F] Piwigo kuruldu</WRAP>
 
Back to top
kurulum/netinstall.txt · Last modified: 2018/11/08 17:31 by plg
 
 
github twitter facebook google+ newsletter Bağış Yap Piwigo.org © 2002-2019 · İletişim