Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

yuekseltme:elle [2018/11/09 12:58] (current)
plg created
Line 1: Line 1:
 +====== Elle Yükseltme ======
  
 +Bu prosedürleri uygulamak için kullandığınız versiyon 1.4 ve üzerinde olması gerekir. Eğer daha eski bir versiyonu kullanıyorsanız forum sayfalarından yükseltmek için yardım talep edebilirsiniz.
 +
 +<WRAP center info round 60%>**İlk ve en önemli adım olarak**, Piwigo güncel [[kurulum:gereklilikler]] kontrol edin. Özellikle  Php / MySQL yapılandırmanız yeterli değilse bu adımları uygulamayın.</WRAP>
 +
 +===== 1. Adım - Yükseltme Paketinin hazırlanması =====
 +
 +  * [[https://piwigo.org/download/dlcounter.php?code=latest|Piwigo nun son versiyonunu buradan indirebilirsiniz.]]
 +  * İndirdiğiniz dosyayı bilgisayarınızda, "piwigo" adlı bir klasörün içine açın.
 +  * Varsayılan "piwigo/local" dizinini kaldırın.
 +
 +===== 2. Adım - Database ayarları (Önerilen) =====
 +
 +Mevcut tablolarınızın yedeğini alın(3-5 dak.)
 +
 +Eğer PhpWebGallery 1.7 ve üst sürümlerden birini kullanıyorsanız [[https://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=240|DB Backup]] eklentisini kullanabilirsiniz. Daha eski sürümleri kullanıyorsanız mutlaka phpMyAdmin ile databaseinizin yedeğini almalısınız <wrap em>[fig. A]</wrap>.
 +
 +{{ https://piwigo.org/screenshots/upgrade-2-fig_1_en.jpg?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[A] PhpMyAdmin recommended options.</WRAP>
 +
 +**Tüm durumlarda**,bakup ınızın başarı ile oluşturulup oluşturulmadığını kontrol ediniz (Backup bazen sunucu limitleri yüzünden eksik yapılandırılabiliyor).
 +
 +[Tavsiyemiz:  "Extended inserts"veya  "Maximal length of created queries" seçeneklerini seçmemeniz.]
 +
 +===== 3. Adım - Dosya Sunucusu Hazırlığı =====
 +
 +Piwigo 2.1 veya daha üst bir sürüm kullanıyorsanız bu adımı geçebilirsiniz.
 +
 +Özelliştirilmiş dosyalarınızı yada tüm dosyalarınızı yedekleyin (5 dak.). 
 +
 +  * [[https://piwigo.org/ext/download.php?eid=391|2.1 Yükseltme yardımcısı aracını hazırlayın]]
 +  * prep21up.php dosyasını Piwigo yükleyeceğiniz ana dizine yükleyin
 +  * prep21up.php dosyasını tarayıcı üzerinden çağırın %%http://example.com/photos/prep21up.php%% tarayıcınıza bu adresi yazdığınızda "upgrade21.zip" adında bir dosyayı download edecektir.
 +  * Bilgisayarınızda "local" dizine upgrade21.zip dosyasını açın ve "piwigo" dizinine bu dosyaları yükleyin (1. Adım sırasında oluşturduğunuz dizine).
 +
 +===== 4. Adım  - Galerinin Hazırlanması =====
 +
 +Galerinizi Kilitleyin (1 dak.) <wrap em>[fig. B]</wrap>.
 +
 +{{ https://piwigo.org/screenshots/upgrade-2-fig_2_en.jpg?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[B] Lock gallery.</WRAP>
 +
 +Piwigo 2.3 veya daha eski versiyonlar için: Configuration > General > Lock gallery. Piwigo 2.4+ versiyonlar için: Tools > Maintenance.
 +
 +Şimdi galeri üzeirnde yönetici olmayan kullanıcılar şeklinde bir uyarı görmeniz gerekir: "Galerimiz şuanda bakımda, Lütfen daha sonra ziyaret edin.".
 +
 +===== 5. Adım - Temizleme =====
 +
 +**Aşağıdaki dosya isimleri dışındaki** tüm dosyaları kaldırın:
 +
 +  * galleries
 +  * upload</em>
 +  * plugins
 +  * template-extension
 +  * local
 +
 +===== 6.Adım - FTP yükleme =====
 +
 +  * Piwigo kurulumu için gerekli dosyaları FTP programı kullanarak server ınızdaki "piwigo" dizinine yükleyin . (1. Adımda çıkarılan ve 3. adımda güncellenen dosyları)
 +  * FTP Programının dosyaları yüklerken herhangi bir hata ile karşılaşmadığından emin olun
 +
 +===== 7. Adım - Database yükseltme =====
 +
 +Yükseltmeyi Başlatma (2 dak.).
 +
 +Internet tarayıcınızda //upgrade.php// dosyasını çağırın ve klavuzu izleyin, %%http://example.com/photos/upgrade.php%% <wrap em>[fig. C]</wrap>
 +
 +{{ https://piwigo.org/screenshots/upgrade-2-fig_3_en.jpg?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[C] Yükseltme sayfası.</WRAP>
 +
 +BAşka bir kullanıcı tarafından yükseltme sayfasının çalıştırılmaması için tarafınızdan girilecek bazı bilgiler istenecektir.
 +
 +Önceki sürümünüz tanımlanır ve yükseltme işlemleri için bir özet çıkartılır; Bakınız <wrap em>[fig. D]</wrap>.
 +
 +{{ https://piwigo.org/screenshots/upgrade-2-fig_4_en.jpg?500 }}
 +<WRAP em center centeralign 50%>[D] Yükseltme sayfası.</WRAP>
 +
 +Eklentileriniz upgrade den sonra manuel güncelleme isteyebileceği için tüm eklentiler kapatılacaktır...
 +
 +===== 8.Adım - Yükseltme sonuçlarını kontrol  =====
 +
 +Your first controls could take time because you are not aware of all the changes (15-120 min.).
 +
 +You will see a list of all your previous plugins; some of them have been fully integrated in the core (like Plugins Manager), others are now distributed (like LocalFiles Editor), but any desactivated plugin has been so for a good reason.
 +
 +Try to find an upgrade first;  the plugins tabsheets can help you.
 +
 +For themes and templates, keep an admin page opened in your browser in case you need to reverse any of your tests.
 +
 +Don't forget that your members or visitors can have a specific selected theme which is not compatible with your new release. You'd probably better have to reset their theme in the Admin users page.
 +
 +===== Step 9 - Galerinizi bakım modundan çıkarınız =====
 +
 +Piwigo son sürümünü rahatça kullanabilirsiniz, galerinizi bakım/kilitli moddan çıkarmayı unutmayınız (1 dk).
 +
 +===== Step 10 - Post upgrade cleaning =====
 +
 +Nothing (0 min.)
 +
 +Nothing has to be removed after any upgrade.
 +
 +The upgrade.php itself is not to be removed.
 +
 +Remember that the "No upgrade required" message and the sign-on process are protecting your gallery.
 
Back to top
yuekseltme/elle.txt · Last modified: 2018/11/09 12:58 by plg
 
 
github twitter facebook google+ newsletter Bağış Yap Piwigo.org © 2002-2019 · İletişim